Zakończyła się 38. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. Na Kongregacji w gronie odpowiedzialnych Ruchu odejmowana jest refleksja nad kierunkami rozwoju Ruchu Światło-Życie oraz nad tematyką nowego roku formacyjnego. Od tegorocznej Centralnej Oazy Matki będziemy rozważać hasło: Narodzić się na nowo. Więcej informacji o Kongregacji możemy przeczytać na stronie www.oaza.pl. Szczegółowe materiały pojawią się w teczkach roku (na oazach). W czasie Kongregacji także oficjalnie prezentowana jest piosenka roku. W wyniku konkursu wyłoniona została piosenka Pawła Golińskiego Narodzić się na nowo

 

Tu można ją posłuchać:

Początek strony