Hosanna Synowi Dawidowemu została wyśpiewana przez Diakonię Muzyczną podczas procesji wejścia na Eucharystii pod przewodnictwem księdza Biskupa Stefana Regmunta. W każdą Niedzielę Palmową młodzież z naszej diecezji gromadzi się w Kościele, by wspólnie przeżyć Eucharystię. Jest to „nietypowa” Msza Święta, ponieważ radujemy się z przybycia Chrystusa do Jerozolimy i wyśpiewujemy z tej racji Chwała Tobie Najwyższy Boże, Chwała Władco Wszechświata!, ale chwilę potem, podczas Liturgii Słowa śpiewamy Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił (słowa psalmu) i słyszymy opis Męki Chrystusa. Ten dzień był szczególny, ponieważ został połączony z Festiwalem Życia, w którym to chrześcijanie pokazują radość z życia oraz stają w obronie daru życia, który otrzymaliśmy od Boga. Z tej racji bardzo dużo rodzin zwłaszcza z małymi dziećmi pojawiło się na tej Eucharystii, a potem uczestniczyło w marszu dla życia. W swojej homilii ksiądz Biskup Stefan Regmunt poruszył także problemy aborcji i eutanazji. Ważny jest poziom świadomości młodzieży tychże tematów, ponieważ to młodzi są w myśl słów Jana Pawła II „przyszłością świata i nadzieją Kościoła”. Choć Niedziela Palmowa ma przygotować nas na wydarzenia Triduum Paschalnego, to była ona również refleksją na temat życia nie tylko mojego, czy moich znajomych, ale i tego, które jest zagrożone. Cieszymy się, że w tej refleksji jako diakonia poprzez śpiew mogliśmy mieć swój skromny udział.

Początek strony