Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii . Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie "do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach" (Ef 5, 19). "Kto śpiewa, ten się dwa razy modli."

(KKK 1156 )

Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Stanowiła tradycję, bez której nie byłoby dziś tylu cudownych utworów powstałych już tysiące lat temu - nieprzemijającej, trwającej do dziś skarbnicy wspaniałych, pełnych żaru modlitw.Kojarzycie postać Dawida? Uważany jest za nauczyciela modlitwy płynącej z głębokiej miłości do Boga. Jemu przypisuje się autorstwo niemal połowy Księgi Psalmów, w której zawarł całe swoje serce. 
Można w nich znaleźć wszystko, czego doświadcza człowiek i chociaż jego twórczość określana jest na tysiąc lat przed naszą erą, to nadal jest aktualna. Dlatego Kościół wykorzystuje je w swojej liturgii i nabożeństwach, aby mówić do Boga i o Bogu słowami nasyconymi blaskiem i wewnętrznym pięknem. A co by było gdyby w kościołach nie praktykowano tradycji muzycznej? Prostymi słowami, co by było gdyby przestano śpiewać podczas liturgii? Wyobrażacie to sobie… Nie byłoby organisty, ani chóru czy scholii. Czy po pewnym czasie nie znudziłoby Ci się ciągłe powtarzanie tych samych formułek? Myślę, że takie bierne i swego rodzaju mechaniczne uczestniczenie w Eucharystii nie zadowalałoby Ciebie. Mijałoby się z celem, gdyż Bóg zaprasza Cię do żywego i świadomego dialogu. Pragnie abyś całym sobą wyrażał swoją wiarę, dlatego tak ważna jest tradycja muzyczna całego Kościoła. To ona stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii.„Kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Zwracając się do Boga, zawsze pozostaje coś, czego nie da się wypowiedzieć do końca słowami. Wtedy z pomocą może przyjść muzyka. Sprawia, że nie tylko wymawiamy dane słowa, ale pragniemy ofiarować z siebie coś więcej, przez nadanie im odpowiedniego charakteru i brzmienia. Dlatego śpiew jest tak wyjątkową formą modlitwy. Pozwala na wyrażenie emocji, odzwierciedlenie duszy. Otwiera nasze serca i włącza nas do autentycznego przeżywania liturgii oraz żywego spotkania z Panem Bogiem. Śpiew potrafi wyrazić więcej niż tysiąc słów, sprawia, że nasza modlitwa staje się piękniejsza i głębsza. Rozświetla naszą duszę, przenika radością, dobrem oraz pokojem. Wznosi nas ponad horyzont, by móc zobaczyć to co jest niewidzialne. Leczy nasze serce i oczyszcza je, aby stać się przeźroczystym narzędziem Jego łaski.

 Jak mówił Św. Augustyn: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.

Początek strony