b_150_0_16777215_00_images_Wydarzenia_KODA2013.jpgZa nami już okres dziewięciodniowych rekolekcji KODA. Był to dość wyczerpujący czas, szczególnie jeśli popatrzymy na to od strony posługi animatora muzycznego.

Przygotowanie codziennej jutrzni, nieszporów, apelu Maryjnego, czy też odpowiedni wybór pieśni na szczytowy punkt programu dnia – Eucharystię – to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy jest się mocno ograniczony czasem. Jednak te trudne zadania dały możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i zdolności osobom z diakonii muzycznej (nie tylko tym z naszej diecezji). Dla większości z nich było to potrzebne doświadczenie późniejszej posługi na oazie, jako animator muzyczny. Posługiwaliśmy m.in. na dwóch mszach parafialnych w Rokitnie, starając się, aby swoim śpiewem pomagać ludziom w modlitwie i zbliżyć ich do Boga. 

Śpiew był też takim wzbogaceniem dla wszystkich. Szczególnie było to widoczne podczas modlitwy wstawienniczej, kiedy wielbiąc Boga, muzyka otwierała nasze serca i wzmacniała duchowo. Nie zabrakło również chwili sławy, kiedy to zostaliśmy poproszeni o zaprezentowanie kilku piosenek przed kamerą telewizyjną z programu Ichtis. 

I pomimo znikomej ilości szkoły śpiewu, (bo jak się można domyślić, na KODA to właśnie ten punkt był najczęściej skracany), oraz wielkiego zmęczenia, śpiew wybrzmiewał radośnie, bo był na Chwałę Pana.  

Justyna Kozłowska

 

Rekolekcje KODA były dla mnie bardzo owocne. Wiele przeżytych doświadczeń wzmocniły mnie duchowo, ale również fizycznie. Jednym z takich przeżyć było po raz pierwszy prowadzenie śpiewów na Mszy Świętej. Rekolekcje te pomogły mi również w bezpośrednim przygotowaniu się do bycia dobrym animatorem. Jednak przede wszystkim potrzebowałem spokoju oraz nabraniem duchowego oddechu przed rozpoczynającym się właśnie rokiem szkolnym. Udało mi się to znaleźć i mam nadzieję, że nie zabraknie mi sił do dalszego ewangelizowania – bo bycie chrześcijaninem, nie kończy się wraz z ostatnim dniem rekolekcji.

Mateusz Kozłowski

Na stronie Sanktuarium w Rokitnie można zobaczyć zdjęcia z KODA

Początek strony