b_150_0_16777215_00_images_Wydarzenia_Inne_DWDD20131.jpgDWDD czyli Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, to zebranie przedstawicieli poszczególnych diakonii z kilku diecezji stanowiących filię (w Ruchu Światło-Życie). Celem jest wspólna modlitwa i rozeznanie sytuacji  danych diakonii w różnych miejscach posługi. Jest to również czas zastanowienia, jak w tych wspólnotach realizować hasło roku formacji w Ruchu (Narodzić się na nowo). Takie spotkanie miało miejsce dla filii poznańskiej 26 października. Wśród członków różnych diakonii z naszej diecezji byli także obecni odpowiedzialny za Diakonię Muzyczną - Jakub Jęczmionka i ks. Łukasz Parniewski oraz Krzysztof Marcinkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele diakonii muzycznych z diecezji szczecińsko-kamieńskiej i kaliskiej. Spotkanie w diakonii prowadził p. Marcin Łęczycki (z żoną) - odpowiedzialny za Centralną Diakonię Muzyczną. Podczas spotkania był czas na dzielenie się radościami i trudnościami w funkcjonowaniu diakonii muzycznych a także na wymianę doświadczeń w pracy diakonijnej (także kontaktów). 

Początek strony