Jakim instrumentalistom altowioliści najbardziej zazdroszczą? 

Harfistom. Ponieważ grają tylko pizzicato po pustych strunach. 

Początek strony