kwartet smyczkowy: dobry skrzypek, zły skrzypek, były skrzypek i wróg skrzypków,


glissando: technika zaadaptowana przez skrzypków do realizacji trudniejszych gam,


wróbel: słowik po studiach wokalnych;


interwał morski: fa-la;

interwał drewniany: d-h;


interwał stanu wojennego: es-b;

trójdźwięk masochistyczny: do-sol-mi;

klaster warzywny: fa-sol-la.

Początek strony