Czemu altowiolista stoi pod drzwiami?
Bo nie zna klucza i nie wie kiedy wejść.

Początek strony