Kamionka to nazwa bardzo dobrze znana uczestnikom KAMUZO. Jest to pomieszczenie w domu rekolekcyjnym w Rokitnie, które swą nazwę wzięło od ceramicznych, kamionkowych kafli na ścianach. W tejże kamionce odbywają się pogodne wieczory, próby śpiewu wielogłosowego, czasem nagrania. Niniejsza strona internetowa także ma swoją Kamionkę - wypełnioną zdjęciami, filmami, muzyką i innymi materiałami formacyjnymi. Może sięgnięcie do nich sprawi, że wasz wieczór również stanie się pogodny - jak na Kamionkę przystało ;-)

Zapraszamy więc do:

Kamionki nagrań

Kamionki zdjęć

Kamionki filmów

Kamionki plików

Początek strony