Oprócz określeń metrum, wartości rytmicznych, interwałów i tempa utworu w zapisie nutowym możemy odnaleźć oznaczenia dynamiki - czyli natężenia dźwięku, jego głośności. Są to słowa zaczerpnięte z języka włoskiego lub ich skróty. Oto najczęściej używane:

fortissimo possibile (fff) - możliwie jak najmocniej (głośniej);
fortissimo (ff) - bardzo mocno;
forte (f) - mocno;
mezzo forte (mf) - średnio mocno;
piano (p) - cicho;
pianissimo (pp) - bardzo cicho;
pianissimo possibile (ppp) - możliwie najciszej;
mezzo piano (mp) - średnio cicho;
più forte (più f) - mocniej;
più piano (più p) - słabiej;
forte piano (fp) - mocno i nagle cicho;
piano forte (pf) - cicho i nagle mocno;
con forza [czyt. kon forca] - z siłą;
con tutta la forza - z całą siłą;
mezza voce [czyt. meca wocze] - półgłosem;
marcato - zaznaczając, akcentując.

Stopniowe zmiany nasilenia dźwięku notowane są następująco:

b_150_0_16777215_00_images_MSM_szkola_dynamika-02.JPGcrescendo (cresc.) [czyt. kreszendo] lub znak "<", lub più forte - coraz mocniej;
decrescendo (decresc.) lub znak ">", lub diminuendo (dim.) - coraz słabiej, ciszej;
poco a poco più forte - stopniowo coraz mocniej;
poco a poco più piano - stopniowo coraz ciszej;
sforzando (sf) [czyt. sforcando] - zaakcentowanie dźwięku;
sempre sforzando - stale akcentować.

Początek strony