b_150_0_16777215_00_images_Rozwazania_ModlitwaDiakonii_triduum_swiece.jpgSłużba innym jest nierozerwalną częścią naszej wiary. Sam Pan Jezus dał nam przykład takiej służby, polecając naśladowanie Go. Nie możemy szczerze uwielbiać Boga, zapominając o realizowaniu słów Chrystusa. Nasza wiara nie jest wtedy wiarą prawdziwą, my zaś nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia chrześcijańskiego.

Często otaczają nas osoby, które postrzegamy jako głęboko wierzące, a widzimy, że są smutne, ponure wręcz, tak jakby brakowało im radości życia. Nie potrafią one całkowicie zaufać Chrystusowi i to nie pozwala im być w pełni szczęśliwymi. A może to właśnie nie komuś obok, ale nam brakuje tej żywej, przemieniającej, ożywczej relacji z Bogiem?

 Żyjąc radością, pełnią życia chrześcijańskiego, możemy starać się przekazać naszemu bliźniemu obraz Boga tak, aby mógł Go poznawać i pokochać jak my. Diakonia Muzyczna maluje obraz Stwórcy poprzez każdą nutę, każdy dźwięk i w ten sposób ukazuje Boga innym. Posługa ta jest dawaniem świadectwa, dzieleniem się charyzmatem, którym zostało się obdarzonym. My, animatorzy, włączający się w dzieło diakonii, stajemy się nutami w rękach Boga, przeźroczystymi narzędziami Jego łaski i nie jest ważne to, jaką rolę odgrywamy w diakonii. Każdy z nas jest niezwykły, jedyny w swoim rodzaju. Każdy z nas otrzymał od Boga jakiś talent i dzieli się nim z innymi, jednak to nie talent kogokolwiek z nas jest spójnikiem całej diakonii. Łączy nas łaska Boża i nadprzeciętna wrażliwość na otaczające nas dźwięki; dźwięki oddające nie tylko zapis nutowy, ale również słowa. Nasza posługa dla Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do śpiewu. Każdy z nas zobowiązany jest do prawdziwego przeżywania liturgii, modlitwy w intencji Kościoła, rozważania i dzielenia się Słowem Bożym. Bez żywej relacji z Bogiem nawet najczystszy i najpiękniejszy śpiew nie będzie autentyczny, nie będzie wypływał z serca, naszym sercem bowiem nie jest ani pięciolinia, ani klucz tenorowy, ani jakikolwiek chwyt barowy na gitarze. Naszym sercem, naszym centrum jest przeżywana przez nas Eucharystia. To ona jest najpiękniejszym prezentem ze wszystkich Bożych dobrodziejstw.

Początek strony