Neuma znaczy "znak ręki". Był to zapis, który wyrażał ruch melodii, jej ekspresje, dynamikę i duchowość. W XI w. Guido d'Arezzo, wprowadził do pisma nutowego 4 linie, i jest on dziś traktowany jako podstawowy zapis gregoriański, wykorzystywany m.in. w Mszale Rzymskim, Graduale Romanum,Psalterium Monasticum i wielu innych.

Początek strony