Tak to się wszystko zaczęło...

Początki Diakonii sięgają 1983 roku. W czasie trzech weekendów ks. Roman Litwińczuk zorganizował pierwszy w diecezji Kurs Animatorów Muzycznych Oazy (KAMUZO). W kolejnych latach KAMUZO odbywało się już podczas ferii zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Początkowo rekolekcje te przede wszystkim przygotowywały animatorów do posługi muzycznej na oazach letnich oraz w parafiach. Zmieniło się to w 1987 roku. Wtedy po raz pierwszy w Niedzielę Palmową zostały zorganizowane Diecezjalne Dni Młodzieży, podczas których uczestnicy KAMUZO pełnili posługę muzyczną (Eucharystia, droga krzyżowa ulicami miasta). Odtąd każdego roku Diakonia Muzyczna posługiwała śpiewem podczas tych wydarzeń a także podczas diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Trzy razy pełniła także posługę muzyczną na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, a w 1997 roku jej członkowie byli częścią chóru dbającego o oprawę muzyczną liturgii w czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

b_200_0_16777215_00_images_Historia_MAtceSluchajacej1.pngPomysł stworzenia przez Kamuzowiczów śpiewnika Matce Słuchającej narodził się na długo przed rokiem 1994 – datą pierwszego wydania. W czasie przygotowań autorzy postanowili poszukać poprawnych wersji pieśni, dotrzeć do ich twórców, wspólnot oraz ostatecznie wybrać właściwy repertuar. Chcieli stworzyć śpiewnik „nie tylko dla młodzieży”, w którym zbiór pieśni obejmowałby utwory aktualnie wykorzystywane przez Kamuzowiczów, schole parafialne, a także uczestników pielgrzymek. 

Kaseta 1994

b_200_0_16777215_00_images_Historia_KasetaMatceSluchajacej.JPGPrzygotowania do nagrań rozpoczęły się już podczas KAMUZO 1994 roku. Wtedy to zwróciliśmy uwagę na potrzebę dobrego doboru akompaniamentu instrumentalnego do wykonywanych pieśni. Wcześniej był on najczęściej improwizowany, a podporę harmoniczną stanowiły gitary. Animatorzy oprócz wypełniania codziennych, kamuzowych obowiązków zaczęli tworzyć  (w tak zwanym międzyczasie) aranżacje muzyczne. Ogromny wkład w ich powstanie miał śp. Sławek Gąsior – twórca opracowań fletowych (i nie tylko). Właściwe, kwietniowe nagranie kasety zgromadziło bardzo dużo osób. Obecny na nim był ówczesny moderator Diakonii Muzycznej ks. Roman Litwińczuk oraz ks. Dariusz Gronowski. W repertuarze znalazły się powszechnie znane piosenki religijne oraz autorskie kompozycje, stworzone m.in. przez ks. Romana Litwińczuka, ks. Dariusza Gronowskiego czy Przemysława Szajdera. 

1979 - Ks. Roman Litwińczuk wraz z trzema osobami z diecezji uczestniczy w KAMUZO ogólnopolskim, które odbywało się w Lublinie. Przywozi stamtąd śpiewnik Exsultate Deo, który stanie się podstawowym źródłem nowych śpiewów liturgicznych uczonych podczas KAMUZO.

1983 - Odbywa się pierwsze KAMUZO. Ma formę trzech zjazdów weekendowych do Rokitna (na przełomie stycznia i lutego). Bierze w nich udział około 30 osób. Rekolekcje te prowadzi ks. Roman Litwińczuk (i tak będzie do 2002 r.)

1984 - KAMUZO odbywa się w Rokitnie podczas ferii zimowych i trwa 7 dni.

1987 - Uczestnicy KAMUZO podejmują się posługi muzycznej podczas Diecezjalnych Dni Młodych, które po raz pierwszy są organizowane w diecezji. Uznać można ten moment za rzeczywiste powstanie Diakonii Muzycznej ruchu Światło-Życie diecezji gorzowskiej (wtedy).

1989 - Uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Diakonia Muzyczna współtworzy zespół śpiewaczy na liturgii Eucharystii.

1994 - Wydany zostaje śpiewnik "Matce Słuchającej", który szybko zdobywa popularność poza granicami diecezji. 

1994 - Przy okazji powstawania śpiewnika wydano kasetę "Matce Słuchającej". Nagranie zrealizowano w kaplicy domu rekolekcyjnego w Rokitnie.

1997 - Wizyta Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim. Diakonia Muzyczna współtworzy chór śpiewający podczas nabożeństwa z Papieżem.

2001 - Ks. Roman Litwińczuk zostaje Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie.

2002 - Ks. Roman Litwińczuk podczas KAMUZO przekazuje opiekę nad Diakonią Muzyczną dk. Łukaszowi Parniewskiemu

2006 - Trzecie wydanie śpiewnika "Matce Słuchającej"

2012 - Jubileusz - 30-te KAMUZO

Początek strony