Człowiek słyszy dźwięki z zakresu częstotliwości od 20 Hz (niektóre źródła podają 16 Hz) do 20 000 Hz. Wykorzystując wiedzę, że interwał oktawy (w górę) to podwojenie częstotliwości, łatwo wyliczymy, że cały zakres słyszalnych dźwięków przez człowieka mieści się w zakresie 10 oktaw. Oczywiście dotyczy to młodego człowieka, gdyż wraz z wiekiem słuch się pogarsza. Zresztą niskie dźwięki bardziej przypominają buczenie, natomiast te z zakresu ponad 10 tys. Hz (10 kHz) są przeraźliwym piskiem.

Oprócz określeń metrum, wartości rytmicznych, interwałów i tempa utworu w zapisie nutowym możemy odnaleźć oznaczenia dynamiki - czyli natężenia dźwięku, jego głośności. Są to słowa zaczerpnięte z języka włoskiego lub ich skróty. Oto najczęściej używane:

 Metrum i wartości rytmiczne nut pokazują nam zależności pomiędzy nutami w stosunku do długości ich trwania oraz podają akcent melodyczny utworu. Dzięki temu wiemy, że dany dźwięk trwa dwa razy dłużej niż inny - półnuta trwa dwa razy dłużej niż ćwierćnuta, a cztery razy dłużej niż ósemka, natomiast o połowę krócej niż cała nuta. Metrum wyznaczy nam powtarzające się w melodii akcenty. Jednak ani wartości rytmiczne, ani metrum nie mówią nam dokładnie jakie jest tempo utworu - czy jest to szybka piosenka, czy wolna. Oczywiście jeśli dana melodia jest zapisana całymi nutami i półnutami, ewentualnie ćwierćnutami, to można się spodziewać, że utwór jest wolny. Ale nie jest to informacja wystarczająco precyzyjna. Tempo, czyli szybkość wykonania melodii, możemy oznaczyć dwojako - za pomocą słów pochodzących z języka włoskiego, albo precyzyjniej - liczbowo.

b_200_0_16777215_00_images_Ilustracje_wykres_dzwieku.PNGJeśli ktoś chce sprawdzić swoje zdolności słuchowe, to może się udać na stronę tonometric.com (niestety w języku angielskim), gdzie jest dostępny test słuchowy - rozróżnianie dwóch dźwięków, porównanie rytu i porównanie melodii. Najlepiej test przeprowadzić słuchając przez słuchawki, choć też warto porównać wyniki ze słuchaniem przez zwykłe głośniki.

Życzymy wszystkim testującym powodzenia i dobrych wyników. 

W teorii muzyki interwał (z łac. intervallum – dosłownie "miejsce pomiędzy szańcami") można definiować jako:

1. odległość między dwoma, następującymi po sobie dźwiękami;
2. równoczesne współbrzmienie dwóch dźwięków.

Ze względu na różne odległości, bliższe lub dalsze, mamy różne interwały. Poniżej podam ich nazwy wraz ze sposobem zaśpiewania.

Podkategorie

"Dykcia i emisia" to dział, w którym prezentowane są proste ćwiczenia dykcyjne i emisyjne do wykorzystania w ćwiczeniu i kształceniu głosu. Słowa tytułowe przekornie zostały napisane błędnie ukazując potrzebę pracy nad głosem i wyrazistością wymowy. Wszystkim korzystającym z tych ćwiczeń życzymy wytrwałości i realnych owoców z pracy nad głosem.

Początek strony