b_200_0_16777215_00_images_Ilustracje_logo_kamuzo.pngDiakonia Muzyczna naszej diecezji posiada własne logo. Zostało ono przygotowane z okazji jubileuszowego, 25. KAMUZO (2007 r.). Od tego czasu widnieje na materiałach formacyjnych Diakonii, śpiewnikach nutowych przygotowywanych na poszczególne wydarzenia i posługi, a także na stronie internetowej kamuzo.net. 

Logo Diakonii to w ogólności znak Ruchu Światło-Życie (ΦΩΣ-ΖΩΗ) stylizowany na gitarę z elementami notacji muzycznej. 

Napis ΦΩΣ-ΖΩΗ został przedstawiony z użyciem znaków muzycznych. Jedność Światła i Życia, którą wyraża znak Ruchu, w naszej Diakonii zostaje "zabarwiona" muzycznie. Oto Światło pochodzące od Boga czyli Słowo Chrystusa wraz z całym swym bogactwem (Kol 3,16) ma być też rozpoznawane przez nas w hymnach, psalmach, pieśniach pełnych Ducha. Owo bogactwo Słowa jest powiązane z bogactwem muzycznym: dźwięk (nuty w literze H) oraz cisza (pauzy w literze Z); męstwo i stanowczość w głoszeniu ukazuje litera Φ (zrobiona z klucza basowego i znaków akcentu). Życie, które ma być podporządkowane światłu wyraża się tu także przez posłuszeństwo pewnym regułom - nie tylko muzycznym, ale też i liturgicznym dotyczącym muzyki kościelnej. Litera Ω symbolizująca w "fosce" Ducha Świętego pozostaje niezmienna (nie jest zrobiona z elementów muzycznych). On jako Bóg ma być stałym i niezmiennym (trwałym) źródłem łaski i mocy. Litera Ω umieszczona w centrum stanowi otwór pudła rezonansowego gitary. Tak jak bez tego otworu brzmienie gitary będzie niepełne i nieładne, tak bez Ducha Świętego wszelka muzyczna posługa będzie sucha i pozbawiona duchowego brzmienia.

Gryf gitary stanowi pięciolinia z melodią wypływającą z litery Ω. Śpiewać Bogu w sercach pieśni pełne ducha można tylko pod wpływem łaski (Kol 3,16). Na gryfie (pięciolinii jest zapisany początek pieśni Cantate Deo - Zaśpiewajcie Panu pieśń nową (t. i m. - J. Kukuła). Pieśń ta od dawna towarzyszy naszej Diakonii. Nad gryfem (pięciolinią) widzimy fermatę (przedłużenie). Śpiew, posługa ma się przedłużać w głoszenie Bożego Słowa, a ułożone nad fermatą promieniście nuty wzywają, by głosić wszędzie, na wszystkie strony.

Nieodzowny związek Diakonii Muzycznej  z Ruchem Światło-Życie jest zaprezentowany przez wspólną literę M, która przekrzywiona należy jednocześnie do napisu KAMUZO (lub D. MUZ.) i (jako grecka sigma Σ) do słowa ΦΩΣ.

Tak to się wszystko zaczęło...

Początki Diakonii sięgają 1983 roku. W czasie trzech weekendów ks. Roman Litwińczuk zorganizował pierwszy w diecezji Kurs Animatorów Muzycznych Oazy (KAMUZO). W kolejnych latach KAMUZO odbywało się już podczas ferii zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Początkowo rekolekcje te przede wszystkim przygotowywały animatorów do posługi muzycznej na oazach letnich oraz w parafiach. Zmieniło się to w 1987 roku. Wtedy po raz pierwszy w Niedzielę Palmową zostały zorganizowane Diecezjalne Dni Młodzieży, podczas których uczestnicy KAMUZO pełnili posługę muzyczną (Eucharystia, droga krzyżowa ulicami miasta). Odtąd każdego roku Diakonia Muzyczna posługiwała śpiewem podczas tych wydarzeń a także podczas diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Rokitna. Trzy razy pełniła także posługę muzyczną na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie, a w 1997 roku jej członkowie byli częścią chóru dbającego o oprawę muzyczną liturgii w czasie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

b_200_0_16777215_00_images_Historia_MAtceSluchajacej1.pngPomysł stworzenia przez Kamuzowiczów śpiewnika Matce Słuchającej narodził się na długo przed rokiem 1994 – datą pierwszego wydania. W czasie przygotowań autorzy postanowili poszukać poprawnych wersji pieśni, dotrzeć do ich twórców, wspólnot oraz ostatecznie wybrać właściwy repertuar. Chcieli stworzyć śpiewnik „nie tylko dla młodzieży”, w którym zbiór pieśni obejmowałby utwory aktualnie wykorzystywane przez Kamuzowiczów, schole parafialne, a także uczestników pielgrzymek. 

Kaseta 1994

b_200_0_16777215_00_images_Historia_KasetaMatceSluchajacej.JPGPrzygotowania do nagrań rozpoczęły się już podczas KAMUZO 1994 roku. Wtedy to zwróciliśmy uwagę na potrzebę dobrego doboru akompaniamentu instrumentalnego do wykonywanych pieśni. Wcześniej był on najczęściej improwizowany, a podporę harmoniczną stanowiły gitary. Animatorzy oprócz wypełniania codziennych, kamuzowych obowiązków zaczęli tworzyć  (w tak zwanym międzyczasie) aranżacje muzyczne. Ogromny wkład w ich powstanie miał śp. Sławek Gąsior – twórca opracowań fletowych (i nie tylko). Właściwe, kwietniowe nagranie kasety zgromadziło bardzo dużo osób. Obecny na nim był ówczesny moderator Diakonii Muzycznej ks. Roman Litwińczuk oraz ks. Dariusz Gronowski. W repertuarze znalazły się powszechnie znane piosenki religijne oraz autorskie kompozycje, stworzone m.in. przez ks. Romana Litwińczuka, ks. Dariusza Gronowskiego czy Przemysława Szajdera. 

1979 - Ks. Roman Litwińczuk wraz z trzema osobami z diecezji uczestniczy w KAMUZO ogólnopolskim, które odbywało się w Lublinie. Przywozi stamtąd śpiewnik Exsultate Deo, który stanie się podstawowym źródłem nowych śpiewów liturgicznych uczonych podczas KAMUZO.

1983 - Odbywa się pierwsze KAMUZO. Ma formę trzech zjazdów weekendowych do Rokitna (na przełomie stycznia i lutego). Bierze w nich udział około 30 osób. Rekolekcje te prowadzi ks. Roman Litwińczuk (i tak będzie do 2002 r.)

1984 - KAMUZO odbywa się w Rokitnie podczas ferii zimowych i trwa 7 dni.

1987 - Uczestnicy KAMUZO podejmują się posługi muzycznej podczas Diecezjalnych Dni Młodych, które po raz pierwszy są organizowane w diecezji. Uznać można ten moment za rzeczywiste powstanie Diakonii Muzycznej ruchu Światło-Życie diecezji gorzowskiej (wtedy).

1989 - Uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Diakonia Muzyczna współtworzy zespół śpiewaczy na liturgii Eucharystii.

1994 - Wydany zostaje śpiewnik "Matce Słuchającej", który szybko zdobywa popularność poza granicami diecezji. 

1994 - Przy okazji powstawania śpiewnika wydano kasetę "Matce Słuchającej". Nagranie zrealizowano w kaplicy domu rekolekcyjnego w Rokitnie.

1997 - Wizyta Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim. Diakonia Muzyczna współtworzy chór śpiewający podczas nabożeństwa z Papieżem.

2001 - Ks. Roman Litwińczuk zostaje Moderatorem Generalnym Ruchu Światło-Życie.

2002 - Ks. Roman Litwińczuk podczas KAMUZO przekazuje opiekę nad Diakonią Muzyczną dk. Łukaszowi Parniewskiemu

2006 - Trzecie wydanie śpiewnika "Matce Słuchającej"

2012 - Jubileusz - 30-te KAMUZO

Podkategorie

Początek strony